Terhi Wiren

Terhi Wiren

yrittäjä ja toimitusjohtaja
54 vuotta, Kaarina

Olen Terhi Wirén, 54-vuotias yrittäjä ja toimitusjohtaja Kaarinan Kuusistosta. Olen vaimo, äiti ja tuore isoäiti. Olen ehdolla Kaarinan kaupunginvaltuustoon, koska haluan olla edistämässä kaupunkimme elinvoimaisuutta ja yrittäjäystävällisyyttä sekä turvata laajat palvelut ja monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Uskon, että kolmenkymmenen vuoden kokemus yrittäjämaailmasta kaupan alalla antaa hyvät eväät tähän. Tiedän elinkeinopolitiikan mahdollisuudet ja tunnen yrittäjäkentän toiveet. Olen aiemmin toiminut politiikan taustajoukoissa, mutta nyt aika tuntui oikealta rohkaistua itse ehdolle.
Luonteeltani olen sosiaalinen, reipas, sanavalmis ja rohkea. Pidän tärkeänä myös sitä, että olen utelias ja uskallan kysyä ja selvittää asioita. Olen innoissani ehdokkuudestani ja siitä, että pääsen oppimaan ja perehtymään uuteen yhteistyöllä, kuuntelemalla, keskustelemalla ja kehittelemällä.
Vapaa-ajalla viihdyn perheen ja ystävien kanssa golfin, mökkeilyn ja matkustuksen merkeissä. Entisenä K-kauppiaana hyvällä ruualla on iso merkitys arjessa ja juhlassa. Rakastan järjestää illallisia ja juhlia sekä viettää aikaa hyvän ruuan äärellä perheen ja ystävien kera. Suosin mielelläni paikallisia tuotteita ja tuottajia läheltä.
Olemme asuneet reilut kymmenen vuotta Kaarinassa. Olen iloinen ja ylpeä siitä, kuinka monipuolinen kaupungin palvelutarjonta on päivittäisruokakaupasta ravintoloihin ja pankki- ja kauneuskeskuspalveluihin – unohtamatta terveyspalveluita ja koulupolkua varhaiskasvatuksesta lukioon.

KOTIKAUPUNKINI
Kaarinassa on kiva asua, koska täällä on kaikkea. Perheemme käyttää laajasti Kaarinan julkisia ja yksityisiä palveluja. Tyttäremme käy Kaarinan lukiota ja suoritti juuri ajokortin Kaarinan autokoulussa ja on  päässyt myös hyvän kunnallisen hammashoidon piiriin. Hän työskentelee opintojen ohella viikonloppuisin MLL lastenhoitajana ja ostokset teemme alueen marketissa tai supermarketissa. Käymme usein Krossin liikekeskuksen alueella ostoksilla. Vapaa-ajalla käymme katsomassa elokuvia Kino Piispanristillä, uimassa Kaarinan uimahallilla ja pelaamassa sulkapalloa Aktia Arenalla. Olemme löytäneet myös luottohierojan ja -kosmetogin Kaarinasta, joiden palveluja perheemme käyttää säännöllisesti. Kesällä viihdymme veden äärellä ja nautimme Hovirinnan rannasta ja sen parantuneesta palvelutarjonnasta.
Kesän kruunu on paikkakunnan oma -viime kesänäkin koronaturvallisesti hyvin järjestetty – Saaristo Open.
Haaveilen vielä siitä, että ravintolaillalliselle ei tarvitsisi lähteä Turkuun tai Paraisille. Elävä ravintola- ja kaupunkikulttuuri edellyttääkin, että yrittäjille ja aktiivisille kaupunkilaisille annetaan mahdollisuus toteuttaa itseään turhan byrokratian sitä estämättä. Olisi hienoa nähdä vaikka ruokarekkoja ensi kesänä Hovirinnan rannalla tai laajemmin paikallisten tuottajien tuotteita kesätorilla.

TEEMAT ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS
Mielestäni kaupungin tärkeimpinä tehtävinä on huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista, tasapainoisesta taloudesta ja kestävästä kehityksestä. Kaikki nämä linkittyvät elinvoimaisen Kaarinan ympärille.
Kun kunnassa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaikkoja. Siitä taasen kertyy jaettavaa, jolla voidaan ylläpitää palveluja, pitää huolta turvallisuudesta, viihtyvyydestä, ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista. Olen ehdolla Kaarinan kaupunginvaltuustoon, sillä haluan työskennellä näiden tärkeiden asioiden puolesta. Haluan, että arjen laadukkaat ja monipuoliset peruspalvelut ovat saatavilla Kaarinasta, eikä Turkuun tarvitse matkata vapaa-ajanvieton mahdollisuuksien perässä. Tämä turvataan sujuvalla ja houkuttelevalla kaavoituksella sekä yrittäjämyönteisellä ilmapiirillä.

KAARINASTA VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJÄYSTÄVÄLLISIN KUNTA
Kaarina on vuodesta toiseen keikkunut kärkisijoilla Varsinais-Suomen yrittäjäystävällisintä kuntaa arvioidessa. Yrittäjyysilmapiirivertailuissa Kaarina on pudottanut asemiaan viime vuosina. Haluan, että työskentelemme määrätietoisesti kirkkaimman sijan eteen.
Yrittäjyysilmapiiriä voidaan kehittää vielä paremmaksi lisäämällä kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua, sujuvoittamalla lupa-asioita ja jouhevoittamalla yrityspalveluja. Panostamalla hankintaosaamiseen tuemme alueen pk-yrityksiä ja elinvoimaa. Kaarinan pitää tunnistaa ja tunnustaa alueen pienten ja keskisuurten yritysten merkitys, parantaa yrittäjyysilmapiiriä ja luoda edellytykset kehittyvälle yritystoiminnalle. Siksi tavoitteena tulee olla, että Kaarina on Varsinais-Suomen yrittäjäystävällisin kunta. Vain niin kaupunkimme elinvoima ja kilpailukyky paranevat.
Yrittäjyyskasvatusta tulee lisätä läpileikkaavaksi jo varhaiskasvatuksen kauppaleikkipäivistä lukion yrittäjyyskursseihin asti.
Kaavoituksessa on pidettävä huolta, että kunnassa on mahdollisuuksia erilaiseen asumiseen ja vapaa-ajanviettoon sekä jatkuvasti riittävä määrä yritystontteja. Kaarinan Kokoomus uskoo kaavoituksessa monipuolisuuteen ja asuntotuotannossa markkinaehtoisuuteen.
Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tehtävänä on parantaa kaupunkilaisten arkea ja viihtyvyyttä sekä elinkeinoelämän edellytyksiä. Hyvällä kaupunkisuunnitelulla työpaikat lisääntyvät ja kohtuuhintaisella asumisella kaupunki houkuttelee uusia asukkaita.
Kuntalaisten tärkeät palvelut järjestetään verovaroin. Ja jotta nämä palvelut voidaan jatkossakin turvata, on verotuloja saatava lisää väestömäärää kasvattamalla. Paras ja tärkein keino saada uusia asukkaita on kasvattaa työpaikkojen määrää Kaarinassa. Haluan, että huomisen Kaarina on yrittäjille toimivampi ja parempi ympäristö yrittää, tehdä kauppaa, innovoida, kokeilla, investoida ja työllistää. Tämä vaatii suotuisia olosuhteita niin olemassa olevalle elinkeinoelämälle kuin uusien yritysten ja työpaikkojen luomiselle.

TULEVAISUUDEN KAARINA
Tulevaisuuden kunnat ovat sivistyksen, elinvoiman, yrittäjyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjiä.
Koronapandemia on vahvistanut kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteyttä. Yrittäjät ja kunnat ovat täysin uusien ja poikkeuksellisten haasteiden edessä. Kunnissa ymmärretään nyt entistä paremmin, että kunta ei pärjää, jos siellä ei ole vetovoimaisia yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja ja tuovat verotuloja.
Tulevaisuuden Kaarinalla on keskeinen rooli yritysten toimintaympäristön luomisessa ja mahdollistamisessa. Naisten yrittäjyyttä on kannustettava ja yrittämisen esteitä purettava. Erityisesti naisten yrittäjyyttä haastaa monesti se, että yksinyrittäjät tasapainoilevat yrittäjyyden, kodin ja perheen ristipaineissa. Tähän auttaa se, että luomme perheille erilaisia mahdollisuuksia järjestää oma arkensa nykyistä sujuvammin. Esimerkiksi vanhemmuuden kustannuksia tasaamalla ja palvelusetelin laajemmalla käytöllä parannetaan valinnanmahdollisuuksia ja samalla vauhditetaan naisvaltaisten palvelu- ja hoitoalojen kasvumahdollisuuksia.
Kuntien on toteutettava laadukkaat palvelut kustannuksiltaan järkevästi ja tehokkaasti. Huomioidaan paikallinen osaaminen ja kehitetään kuntien palveluita entistä paremmaksi ottamalla käyttöön palvelualoite myös Kaarinassa. Palvelualoitteella yrittäjä voi esittää paremman ja edullisemman palvelun ja kaupunki on velvollinen vertaamaan sitä itse tuottamaansa.

VAPAA-AJANVIETON MAHDOLLISUUDET
Vapaa-ajan vieton ja harrastamisen kannalta Kaarinassa on poikkeuksellisen upeat puitteet, joita haluan vaalia. Järkivihreä kuluttaja säästää ja säilyttää ympäristöä. Meren läheisyys, puhdas luonto ja upea saaristo tarjoavat elämyksiä. Kaikki nämä ovat trendejä, joiden perässä matkustetaan kaukaakin. Huolehditaan siitä, että Kaarina on houkutteleva pysähdyspaikka Saariston rengastien matkustajille ja helposti saavutettavissa myös lähimatkaajille. Joukkoliikenteen parantaminen, kävely- ja pyöräteiden kehittäminen sekä katuverkon kunnossapito ovat kunnan keskeisiä tehtäviä. Kunnassa on oltava toimiva, kattava, turvallinen ja kohtuuhintainen julkinen liikenne, joka huomioi eri käyttäjäryhmien tarpeet. Palvelu- ja ravintolatarjonnan on vastattava myös kansainväliseen kysyntään. Oli kyseessä sitten yksittäinen ihminen tai kansainvälinen yritys, läheltä tai kaukaa. Markkinoidaan Kaarina maailmankartalle ja ollaan valmiita rohkeammin muutokseen ja uuteen ajatteluun. Tehdään yhdessä Kaarinasta vielä elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi.