Riitta Nissilä

Riitta Nissilä

koneinsinööri, esteettömyysasiantuntija
68 vuotta, Kuusisto

Rakentamisessa ja kaavoituksessa huomioitava esteettömyys. Kaikilla tasa-arvoisesti mahdollisuus osallistua: lapsiperheillä, vammaisilla, ikäihmisillä. Lapset tarvitsevat rauhallisen oppimisympäristön: luokkakokoja ja -huoneita määritettäessä huomioidaan lukivaikeus ja erilaisten oppijoiden tarpeet.