Nina Hamburg

Nina Hamburg

työpsykologi, PsM, KTM, yrittäjä
40 vuotta, Littoinen

Yrittäjä- ja taloushenkisenä koen, että yrittäjyyttä tulee tukea niin kaavoituksen, rakentamisen kuin yhteisöllisyyden keinoin. Veroja ei tule enää korottaa, pikemminkin laskea. Lapsiperheille joustavan arjen takaaminen luo parhaat edellytykset arkeen

Olen paljasjalkalainen Kaarinalainen kolmen lapsen (2v, 8v, 10v) äiti, vaimo, työpsykologi -yrittäjä ja nykyinen kaupunginvaltuutettu. Olen kotoisin Hovirinnasta ja käynyt kaikki kouluni Kaarinassa yliopistoa lukuun ottamassa. Tätä nykyä asumme Kaarinan Littoisissa ja lasten myötä varsinkin avoin päivähoitotoiminta, päiväkoti/eskari ja kouluarki ovat tulleet tutuiksi. Ja kun on aktiivinen, sattuu ja tapahtuu. Niinpä myös sote- ja tekniset palvelut ovat käyneet tutuiksi unohtamatta Kaarinan elinkeinoyhtiö Kaarinan Kehitystä.

Kuluvana kautena olen toiminut Henkilöstölautakunnan puheenjohtajana. Pesti on sopinut hyvin substanssiosaamiseeni, sillä työskentelenhän pitkälti henkilöstökysymysten parissa. Neljän vuoden kausi on opettanut yhteistyötä hyvinkin erilaisten ajatusmallien henkilöiden kanssa. Ja koska lautakuntamme asiat ovat liittyneet henkilöstön hyvinvointiin, palkankorotuksiin ja palkitsemisiin, on myös näkemyksellisiä eroja ilmennyt. Kaikesta ei voida olla samaa mieltä, mutta päätöksiä on pystyttävä tekemään ja niihin sitoutumaan. Kuluvan kauden aikana olen puhunut muuan muassa päivähoitoarjen tuntimaksujen joustoista, kouluaamujen myöhäistämisestä, pienten alkukoululaisten aamupäivätoiminnasta, merenrantatonttien kaavoittamisesta ja myynnistä lisätulojen saamiseksi sekä ylimääräisistä henkilöstön palkankorotuksista pitäytymisestä.

Pidän tärkeänä, että uutta yrittäjyyttä houkutellaan kaupunkiin ja elinvoimaa ollaan valmiita tukemaan niin kaavoituksen, rakentamisen kuin yhteisöllisyyden keinoin. Kaupunkien hankintapyynnöt tulisi kirjoittaa siten, että se mahdollistaisi myös paikallisen pienyrittäjän osallistumisen.

Lapsiperheille joustavan arjen takaaminen on tärkeää. Heidän valinnanvapauttaan tulee kunnioittaa ja mahdollistaa pienen lapsen hoito kotona niin halutessaan. Kannatan, että kotihoidon tuen kuntalisä palautettaisiin käyttöön. Myös lasten avoin toiminta liikuntaleikkikerho Heilurissa ja puistoissa tulee jatkua. Ylipäätänsä palvelut tulisi sijaita lähellä. Lisäksi meidän pitäisi huolehtia, että jokaisella lapsella tulee olla samanlaiset mahdollisuudet ponnistaa maailmaan. Sinnikkyyttä ja yritteliäisyyttä tulee tukea mahdollistamalla hyvä oppimisympäristö ja lapsen/nuorentahtinen kasvu. Konkreettisesti tämä tarkoittaa myös sitä, että päiväkoti- ja kouluryhmät pidetään riittävän kokoisina ja huolehditaan, ettei jättiluokkia pääse syntymään.

Olen lisäksi talousorientoitunut ja mielestäni veroja ei tule enää korottaa vaan pikemminkin laskea. Tästä syystä olen taipuvainen ajattelemaan kriittisesti, mitä palveluja kaupungin tulee tarjota, mitä voidaan karsia tai mitä voidaan tehdä kustannustehokkaammin yksityissektorilla.