Matti Alander

Matti Alander

yrittäjä
65 vuotta, Kaarina

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2017 – 2021
– Kokemusta jota nyt kiristyvässä taloudessa tarvitaan.
– Kunnossa oleva talous paras sosiaaliturva.
– Ei kuntien osakeyhtiöille.
– Yritteliäisyys ja toimeliaisuus kyllä.