Viivi Laitinen

Laitinen Viivi | Kokoomus Kaarina

Viivi Laitinen

154

lääkäri
25 vuotta, Auvainen

Terveemmän tulevaisuuden tekijä. Päätöksenteon tulee olla kestävän kehityksen sosiaalisten, taloudellisten, kulttuuristen ja ekologisten periaatteiden mukaista. Mahdollistetaan terveyttä ylläpitävä liikunta ja sosiaaliset suhteet kaikille myös tulevaisuudessa.

viivilaitinen.fi