Viivi Laitinen

Laitinen Viivi | Kokoomus Kaarina

Viivi Laitinen

lääketieteen kandidaatti/opiskelija
25 vuotta, Auvainen

Terveemmän tulevaisuuden tekijä. Päätöksenteon tulee olla kestävän kehityksen sosiaalisten, taloudellisten, kulttuuristen ja ekologisten periaatteiden mukaista. Mahdollistetaan terveyttä ylläpitävä liikunta ja sosiaaliset suhteet kaikille myös tulevaisuudessa.

viivilaitinen.fi