Teija-Rita Sarén

Saren Teija-Rita | Kokoomus Kaarina

Teija-Rita Sarén

186

päiväkodinjohtaja
61 vuotta, Hulkkio

Minulle on tärkeää, että kasvatuksen ja opetukseen satsataan tulevaisuudessakin ja siitä ei tule säästää.
Lapsiin ja nuoriin kannattaa siis panostaa, koska se on sijoittamista tulevaisuuteen.
Pidetään huolta, että Kaarinassa on jatkossakin turvallista asua hyvien palveluiden keskellä.
Yhdessä voimme vaikuttaa ja olemme vahvempia.