Sari Ahola

Ahola Sari | Kokoomus Kaarina

Sari Ahola

kasvatustieteiden kandidaatti, eläkkeellä
56 vuotta, Auranlaakso

Ruohonjuuritason vastuunkantaja. Avainsanat: lapset, nuoret, vammaiset, vanhukset; ongelmien ennaltaehkäisy, saavutettavuus, esteettömyys; ihmisoikeudet, eläin- ja luonnonsuojelu, kestävä kehitys, kiertotalous, yrittäjyys, mahdollisuuksien vapaus.