Jussi Laukkavirta

Jussi Laukkavirta

tuotantopäällikkö, proviisori
42 vuotta, Piikkiö

Kaarinan kaltainen menestyvä kaupunki kehittyy jatkuvasti ja meidän velvollisuutemme on auttaa tässä tavoitteessa. Parhaiten se onnistuu avoimessa yhteistyössä niin kaupungin sisällä kuin naapurien kanssa.

Ketterä päätöksenteko ei tapahdu vain isojen johtajien kabineteissa, vaan riittävä päätösvalta tulee olla siellä, missä työtä tehdään. Luonnollisesti päätösvallan mukana myös vastuu siirtyy, mikä kasvattaa osaamista ja luottamusta. Tämänkaltaista ketteryyttä tarvitaan myös oppimisessa ja terveydenhuollossa, jotta järjestelmä tukee lasta tai aikuista silloin, kun hän tukea tarvitsee.

laukkavirta.net