Littoisten järvi

Littoisten Kokoomus

Littoisten asukas – tule mukaan oman alueen kehittämiseen !

Littoisten Kokoomus on kaarinalainen kokoomusyhdistys, joka on perustettu marraskuussa 1959. Littoisten Kokoomus kuuluu Kokoomuksen Kaarinan Kunnallisjärjestöön.

Yhdistyksen
hallitus:

Ahola Sari | Kokoomus Kaarina

Sari Ahola

Puheenjohtaja

[email protected]

Kokoomus Kaarina

Leena Sihvonen

rahastonhoitaja

[email protected]

Hamburg Nina | Kokoomus Kaarina

Nina Hamburg

Haroma Jukka | Kokoomus Kaarina

Jukka Haroma

Hurme Hannu | Kokoomus Kaarina

Hannu Hurme

Kokoomus Kaarina

Maija Hurme  

Hälli Silja | Kokoomus Kaarina

Silja Hälli

Kokoomus Kaarina

Heimo Kukkonen  

Laitinen Aila | Kokoomus Kaarina

Aila Laitinen

Salmio Marja-Helena | Kokoomus Kaarina

Marja-Helena Salmio

Kokoomus Kaarina

Olli-Pekka Sysinoro

Kokoomus Kaarina

Eeva Vikström

Kokoomus Kaarina

Olli Vuorinen

Littoisten Kokoomuksen tavoitteet ja tehtävät:

  1. Elinympäristön siisteyden valvominen ja ylläpito esim. siivoustalkoita järjestämällä.
  2. Littoistenjärven tila; tilaraportti ja hoitosuunnitelmasta tiedottaminen yhteistyössä neuvottelukunnan ja hoitokuntien kanssa.
  3. Alueen koulujen ja päiväkotien turvallisten kulkuyhteyksien kehittäminen.
  4. Turvallinen liikkuminen kaikille; katuvalaistus, talvikunnossapito, kevyenliikenteenväylien kunto.
  5. Kaarinantien liikennejärjestelyt; meluntorjunta, valot, turvalliset liittymät.
  6. Seudullisen joukkoliikenteen toiminnan kehittäminen erityisesti Littoisissa.

Muu paikallinen toiminta:

Paikallisesti tärkein tavoite on Kaarinan kaupungin pohjoisosan asukkaiden asioiden vieminen eteenpäin. Asukkaita kannustetaan tuomaan esiin mieltä askarruttavia asioita ja tekemään aloitteita kaupunginvaltuustolle ja hallitusryhmällemme. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi:

  1. järjestetään keskustelu-, yleisö- ja tiedotustilaisuuksia yhteistyössä muiden kaarinalaisten kokoomusyhdistysten ja kunnallisjärjestön kanssa.
  2. laaditaan aloitteita kaupunginvaltuustolle sekä seurataan jo tehtyjen aloitteiden etenemistä.
  3. lisätään viestintää mm. yhdistyksen Facebook-sivun kautta.

Yhteystiedot: