Littoisten Kokoomus

Littoisten asukas – tule mukaan oman alueen kehittämiseen !

Littoisten Kokoomus on kaarinalainen kokoomusyhdistys, joka on perustettu marraskuussa 1959. Littoisten Kokoomus kuuluu Kokoomuksen Kaarinan Kunnallisjärjestöön.

Yhdistyksen

hallitus:

Leena Sihvonen

rahastonhoitaja

Nina Hamburg

Jukka Haroma

Hannu Hurme

Maija Hurme

Silja Hälli

Heimo Kukkonen

Aila Laitinen

Marja-Helena Salmio

Olli-Pekka Sysinoro

Eeva Vikström

Olli Vuorinen

Littoisten Kokoomuksen tavoitteet ja tehtävät:

  1. Elinympäristön siisteyden valvominen ja ylläpito esim. siivoustalkoita järjestämällä.
  2. Littoistenjärven tila; tilaraportti ja hoitosuunnitelmasta tiedottaminen yhteistyössä neuvottelukunnan ja hoitokuntien kanssa.
  3. Alueen koulujen ja päiväkotien turvallisten kulkuyhteyksien kehittäminen.
  4. Turvallinen liikkuminen kaikille; katuvalaistus, talvikunnossapito, kevyenliikenteenväylien kunto.
  5. Kaarinantien liikennejärjestelyt; meluntorjunta, valot, turvalliset liittymät.
  6. Seudullisen joukkoliikenteen toiminnan kehittäminen erityisesti Littoisissa.

Muu paikallinen toiminta:

Paikallisesti tärkein tavoite on Kaarinan kaupungin pohjoisosan asukkaiden asioiden vieminen eteenpäin. Asukkaita kannustetaan tuomaan esiin mieltä askarruttavia asioita ja tekemään aloitteita kaupunginvaltuustolle ja hallitusryhmällemme. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi:

  1. järjestetään keskustelu-, yleisö- ja tiedotustilaisuuksia yhteistyössä muiden kaarinalaisten kokoomusyhdistysten ja kunnallisjärjestön kanssa.
  2. laaditaan aloitteita kaupunginvaltuustolle sekä seurataan jo tehtyjen aloitteiden etenemistä.
  3. lisätään viestintää mm. yhdistyksen Facebook-sivun kautta.

Yhteystiedot: