Kaarinan talousarviokäsittely 2021

Kokoomus Kaarinan valtuustoryhmän puheenjohtaja Hanna Sirkiän puhe talousarviokokouksessa 15.11.21

Arvoisa puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, valtuutetut, virkamiehet, lehdisto ja kokousta seuraavat kuntalaiset.

Kuntalaki määrittelee kunnan tehtäväksi hoitaa sille määritellyt tehtävät eli käytännössä kuntalaisten peruspalvelujen järjestämisen. Olemme nyt kaikissa Suomen kunnissa tekemässä siinä mielessä historiallisia talousarvioita, että nämä talousarviot ovat viimeiset joissa kuntien tehtäväkenttä on näin laaja kattaen myös sosiaali- ja terveyspalvelut.

Vuoden päästä olemme tässä salissa päättämässä paljon pienemmistä rahaeristä niin meno- kuin tulopuolellakin. Koko kunnan toimintakenttä on murroksessa ja oikein kukaan ei tässä vaiheessa vielä täysin tiedä mitä tulevaisuus tältä osin tuo tullessaan. Samaan aikaan jo toista vuotta ympärillämme vellonut koronapandemia on luonut omaa varjoaan kuntatalouden ja kunnan toimintojen päälle.

Talouden alamäellä peloteltiin vuosi sitten kovasti ja Kaarinankin veroprosenttia nostettiin näiden pelkojen varjolla. Nämä pelot osoittautuivat vääriksi ja nyt olemme tekemässä selvästi ylijäämäisen tuloksen kuluvalta vuodelta. Kunnan toimintoihin koronapandemia on sen sijaan vaikuttanut kovemmalla kädellä. Niin terveyspuolen työntekijät kuin opetuksen- ja varhaiskasvatuksenkin ammattilaiset ovat joutuneet venymään yli inhimillisen jaksamisen eikä loppua näy. Työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen ovatkin ensiarvoisen tärkeitä jo nyt pandemian yhä edelleen jatkuessa sekä erityisesti sen päätyttyä. Inhimillistä hintaa tästä pandemiasta maksamme vielä kauan.

Nykyinen voimassa oleva Kaarina-strategia lähtee siitä, että täällä halutaan toimia avoimesti, asiakaslähtöisesti ja yhdessä. Tämä nyt valtuuston käsittelyssä oleva budjetti vastaa monilta osin juuri noihin strategisiin lähtökohtiin. Virkamiesten ja päättäjien tavoitteena ja tarkoituksena on ollut rakentaa budjetti, joka mahdollistaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja peruspalvelujen kehittämisen.

Uusia virkoja ollaan avaamassa erityisesti sosiaali- ja terveyspuolelle runsaasti jotta palveluiden taso saadaan vastaamaan uusiin lakisääteisiin vaateisiin sekä aukkopaikat palvelutarpeessa tilkittyä. Palveluntarpeen parantamista tehdään myös sivistys- ja nuorisopuolella, jossa oppilashuoltoon, lukion opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen sekä nuorisotilojen toimintaan liittyvät lisäykset ovat enemmän kuin tervetulleita ja tarpeen. Uimahallin uudisrakennuksesta aletaan tehdä selvitystä ja myös aiemmin lakkautetun Kaarina-lisän taloudelliset mittarit lasketaan uudestaan ja mietitään saattaisiko se mahdollisesti auttaa päivähoitopaikkapulaamme. Valkeavuoren koulunkin kilpailutus saadaan toivottavasti alkavana vuonna maaliin ja päästään lähitulevaisuudessa rakennuspuuhiin. Yhtään enempää vastoinkäymisiä tuo projekti ei enää kaipaa.

Talousarviossa on siis paljon hyvää kaarinalaisille vaikkakin yksi parhaimmista asioista, veronalennus jäi valitettavasti ainakin vielä kaupunginhallituskäsittelyn jälkeen uupumaan niukasti vaikka resurssia siihen olisikin ollut. Kokoomuksen valtuustoryhmä teki tänä vuonna todella ison työn omaa varjobudjettiaan valmistellessaan. Haluankin osoittaa kiitokseni jokaiselle valtuutetullemme sekä lautakuntien jäsenille jotka kaikki ovat antaneet ison ja tarpeellisen panoksensa yhteiseen budjettiriiheemme. Hyvällä yhteistyöllä ja mielenkiintoisia keskusteluja käyden pohdimme yhdessä, millaisia kiviä voisimme kääntää saadaksemme kaupungin budjetin näyttämään kuntalaisten silmissä vieläkin houkuttelevammalta, mutta kuitenkin ilman että leikattaisiin kuntalaisille tärkeistä palveluista.

Puolueiden välisissä neuvotteluissa huomasimme kuitenkin valitettavan pian, että meidän ajatuksien kaltainen talouden tasapainotus ja yritys löytää säästöjä, ei ollut kantavana ajatuksena kaikilla muilla. Viime viikon kaupunginhallituskäsittelyyn tultaessa olimmekin karsineet jo itse yhteisten keskustelujen kautta omaa tasapainotuslistaamme jättäen jäljelle vain mielestämme kaikkein toteuttamiskelpoisimmat sillä toiveella, että näihin muutkin puolueet voisivat sitoutua. Harmillisesti kuitenkaan viime maanantain kaupunginhallituksen kokouksessa muutamaa kohtaa lukuunottamatta kanssamme ei oltu asioista samaa mieltä.

Me emme näe tarpeelliseksi tehdä kalliiksi osoittautuneita muutostöitä Littoisten monitoimitalon päiväkodiksi muuttamiseksi, vaan koemme että päivähoitotarve pitää selvittää isompana kokonaisuutena laajemmin yksityisiä toimijoita ja palveluseteliä apuna käyttäen. Koemme myös, että kaupungin kasvu voisi olla hallitumpaa, joten uusien asuinalueiden infrasta voitaisiin tässä kohtaa hieman nipistää, koska jo nytkin meillä on valtavat määrät asumiseen tarkoitettuja tontteja tarjolla. Yrityksiä sen sijaan haluamme houkutella lisää ja tähän pitää kaavoituksenkin vastata ripeämmin.

Kokoomus haluaisi, että tehostamalla toimintaamme voisimme laskea veroprosenttia takaisin siihen tasoon jossa se oli ennen viime syksyn pelonsekaisia visioita koronan mukanaan tuomista talousongelmista tai ainakin edes puoliväliin aiemmasta. Se 1.9 miljoonaa euroa, jonka 0,25% veronalennus toisi palautuisi taatusti valtaosin takaisin kulutukseen ja sitä kautta yrityksien kautta ihmisten palkkaamiseen. Loistava lopputulema.

Tähän kuntalaisten taloutta parantavaan ja sitä kautta yritystoimintaa elvyttävään tavoitteeseen emme kuitenkaan hallituksessa saaneet enemmistöä taaksemme. Tämä ilta toki kaiken muuttaa voi ja toivonkin viisaita, taloudesta mutta samalla myös palveluista, huolehtivia päätöksiä valtuutetuiltamme tämän kokouksen aikana. Nuo kaksi asiaa kun eivät ole toisilleen päinvastaiset vaan päinvastoin: turvattu talous on palveluidenkin turva.

Lopuksi haluan kiittää virkamiehiä hyvin valmistelluista esityksistä, kaupunginhallituksen puheenjohtajaa dynaamisesti vedetyistä kokouksista sekä kaikkia kaupunginhallituksen jäseniä asiallisesta ja erimielisyyksistä huolimatta rakentavasti sujuneesta talousarviokäsittelystä. Toivon että samankaltainen asiallinen käytös ja toiminta peilaa myös valtuutettujen toimintaa niin tänään tässä kokouksessa mutta myös kaikissa muissakin foorumeissa kokouksien ulkopuolellakin.

Lisää julkaisuja