Kaarina vastaa päiväkotipulaan perinteisesti, missä on Ketterä Kaarina?

Piispanlähteen ja Valkeavuoren koulurakennushankkeet tuovat lisää varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja, mutta nämä eivät yksin tule tarpeeseen riittämään. Sivistyslautakunta käsitteli syyskuun kokouksessa esitystä kaupungin omasta Kuovinkadun tontille rakennettavasta varhaiskasvatusyksiköstä. Päiväkodin toteuttaminen edellyttää nykyisen kiinteistön purkua ja arviolta 6 miljoonan euron investointia. Päiväkoti valmistuu parhaassa tapauksessa vuonna 2025. 

Sivistyslautakunnan yksimielinen näkemys oli, että Piispanristille tarvitaan nopealla aikataululla väliaikaiset tilat akuuttiin hoitopaikkapulaan. Vaihtoehtona kaupungin omalle pysyvälle yksikölle esitimme (kok ja rkp) kuitenkin yksityisen hankkeen selvittämistä. Yksityisen toimijan etuna on ketteryys suhteessa kaupungin omaan rakennushankkeeseen. Sote-uudistuksen takia kaupunki on ensi vuonna menettämässä puolet tehtävistään hyvinvointialueelle, mikä samalla vähentää kaupungin investointi- ja velanhoitokykyä. 

Mikäli kaupunki olisi ajoissa käynnistänyt neuvottelut yksityisten toimijoiden kanssa, päätöksenteon pöydässä olisi voitu tehdä valinta kaupungin oman ja yksityisen hankkeen välillä. Hankkeen aikataulu, laatu ja ketteryys huomioiden. 

Kaarinan palvelustrategiassa on linjattu tavoitearvoja siitä, kuinka paljon palveluja on tarkoitus toteuttaa kaupungin omana toimintana ja kuinka paljon on aikomus ostaa yrityksiltä ja järjestöiltä. Palvelustrategia päivitetään loppuvuoden aikana. Jos puhutaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuudesta, on palveluista nykyisellään omia varhaiskasvatuspaikkoja 55 % ja ostopalveluja 45 %. Tulevina vuosina oman varhaiskasvatuksen osuus kasvaa lähelle 60 prosenttia.

Pidämme tärkeänä ylläpitää yksityisten toimijoiden kiinnostusta Kaarinaan. Elinvoimasta, yritteliäisyydestä ja yksityisen sektorin työpaikoista on syytä pitää hyvää huolta. Varhaiskasvatuksessa erilaiset hoitomuodot, omat päiväkodit, perhepäivähoito, ostopalvelupaikat ja yksityinen perhepäivähoito, ovat kaikki tärkeitä. Parhaassa tapauksessa näitä täydentää vielä ketterä palveluseteli. 

Tärkeintä on, että lapsi saa varhaiskasvatuspaikan silloin, kun tarve on.

Sivistyslautakunnan pj. Malla Rannikko-Laine (kok)
Sivistyslautakunnan jäsen Mira Ruponen-Kuutti (kok)

Lisää julkaisuja