Terveys ja hyvinovinti

Terveys ja hyvinvointi – vastuuta kaikista sukupolvista

Haluamme ihmiset jonoista hoitoon: uskomme kuntiin ja ihmisten vapauteen valita, vastustamme maakuntahallintoa.

Kunnat ja kuntien yhteistyö ovat paras tapa järjestää palvelut myös tulevaisuudessa. Kun kunnat tekevät yhteistyötä, palvelut saadaan järjestettyä riittävän isolla väestöpohjalla, tehokkaasti ja laadukkaasti. Ja niin, että päätösvalta pysyy paikallisissa käsissä.

Kehittäisimme digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Haluamme, että sovelluksella voi varata hammashoitoajan myös julkisella puolella, lääkärissä voi käydä etävastaanotolla tai saada laboratoriotestien tulokset kännykkään. 

Ihmisen henkinen ja sosiaalinen pääoma ei haihdu, kun hän jää eläkkeelle. Seniorit ovat aktiivisia toimijoita, eivät vain palveluiden käyttäjiä. Monissa kunnissa seniorit ovat kantava voima esimerkiksi vapaaehtoistoiminnassa tai kulttuurin suurkuluttajina. Vireässä kokoomuslaisessa kunnassa senioreille on monenlaista harrastus- ja virkistystoimintaa – se pitää yksinäisyyttäkin loitolla.