Aamupäiväkerhojen tarve selvitettävä

Kaarinan kaupungin tavoitteena on olla asiakaslähtöinen, palvelutarpeeseen vastaava sekä lapset huomioiva kaupunki.

Kaupungin kasvaessa Kaarinan tulee enenevissä määrin huomioida lapsiperheiden tarpeet ja jatkossa olisikin syytä pohtia lapsiasianvaikutusta päätöksenteossa.

Aina näin ei ole tehty. Esimerkiksi vuonna 2016 Kaarinan kaupunki on lakkauttanut aamupäiväkerhotoiminnan. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kaarinan kaupunki selvittää aamupäiväkerhotoiminnan tarpeen, järjestämismahdollisuudet ja kustannusvaikutukset siten, että Kaarinassa aloitettaisiin aamupäiväkerhotoiminta viimeistään lukuvuoden 2022 alussa.

Palvelu on monelle lapsiperheelle todella tärkeä ja vahvistaa lapsien turvallisuuden tunnetta koulutaipaleen alussa, sillä monella, varsinkaan yhden huoltajan taloudella, ei ole mahdollisuutta saattaa pieniä oppilaita kouluun. Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että valmistelussa huomioidaan kustannusmuutosta laskiessa soviteltu päiväraha, jota moni osa-aikainen ohjaaja saa.

Vastauksesta tulee myös ilmetä miten koulujen aloitusajankohtaa rytmitellään tällä hetkellä alkuopetuksen oppilaiden osalta sekä minkälainen vaikutus koulujen alkuun AP-toiminnalla olisi, jos se Kaarinan kaupungissa aloitetaan lukuvuodesta 2022 alkaen.

Valtuustoaloite Kaarinan kaupunginvaltuustossa 16.10.21

Ville Kouki ja muut kokoomusvaltuutetut Kaarinassa

Lisää julkaisuja