Mira Ruponen-Kuutti

Mira Ruponen-Kuutti

kieltenopettaja, FM
34 vuotta, Kaarina

Lapsiperheisiin panostaminen on mielestäni tärkeintä. Koulutuksen tulee olla laadukasta ja opetustilojen terveellisiä ja turvallisia. Varhaiskasvatuspaikkoja on lisättävä ja neuvolapalveluista on pidettävä huolta.