Jaakko Koski

Jaakko Koski

maatalousyrittäjä, MMK. Res. Yliv.
47 vuotta, Piikkiö

Tiukan talouskurin puolesta. Kaikkeen ei ole varaa.
Maanpuolustuksen ja kriisinhallinnan asioiden edistäminen ja kehittäminen.
Pienyrittäjien toimintaedellytysten parantaminen.
Lasten ja nuorten asioiden huomioiminen.