Aamupäiväkerhojen tarve selvitettävä

Julkaistu:

Kaarinan kaupungin tavoitteena on olla asiakaslähtöinen, palvelutarpeeseen vastaava sekä lapset huomioiva kaupunki.

Kaupungin kasvaessa Kaarinan tulee enenevissä määrin huomioida lapsiperheiden tarpeet ja jatkossa olisikin syytä pohtia lapsiasianvaikutusta päätöksenteossa.

Aina näin ei ole tehty. Esimerkiksi vuonna 2016 Kaarinan kaupunki on lakkauttanut aamupäiväkerhotoiminnan. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kaarinan kaupunki selvittää aamupäiväkerhotoiminnan tarpeen, järjestämismahdollisuudet ja kustannusvaikutukset siten, että Kaarinassa aloitettaisiin aamupäiväkerhotoiminta viimeistään lukuvuoden 2022 alussa.

Palvelu on monelle lapsiperheelle todella tärkeä ja vahvistaa lapsien turvallisuuden tunnetta koulutaipaleen alussa, sillä monella, varsinkaan yhden huoltajan taloudella, ei ole mahdollisuutta saattaa pieniä oppilaita kouluun. Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että valmistelussa huomioidaan kustannusmuutosta laskiessa soviteltu päiväraha, jota moni osa-aikainen ohjaaja saa.

Vastauksesta tulee myös ilmetä miten koulujen aloitusajankohtaa rytmitellään tällä hetkellä alkuopetuksen oppilaiden osalta sekä minkälainen vaikutus koulujen alkuun AP-toiminnalla olisi, jos se Kaarinan kaupungissa aloitetaan lukuvuodesta 2022 alkaen.

Valtuustoaloite Kaarinan kaupunginvaltuustossa 16.10.21

Ville Kouki ja muut kokoomusvaltuutetut Kaarinassa

Lisää julkaisuja

16.11.2021

Kaarinan talousarviokäsittely 2021

Kokoomus Kaarinan valtuustoryhmän puheenjohtaja Hanna Sirkiän puhe talousarviokokouksessa 15.11.21 Arvoisa puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, valtuutetut, virkamiehet, lehdisto ja kokousta seuraavat kuntalaiset. Kuntalaki

8.11.2021

Mielenterveyden tukeminen osaksi syöpähoitoja

Syöpään sairastuu Suomessa vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Syöpäsairaiden mielenterveyden parissa toimineen psykoterapeutin Florence Schmittin mukaan (TS 7.8.2020) kolmannes syöpään sairastuneista

22.10.2021

Littoisista toivotaan suoraa linjaa Varissuolle

Aloite Kaarinan kaupunginvaltuustossa 13.9.2021 Kaarinan sisäisten joukkoliikennelinjojen K1-K6 liikennöinti on kilpailutettu uudelleen kesästä 2022 alkaen.  Vaikka kuntarajat ylittävässä liikenteessä asukkaat